Sunday, July 27, 2008

Timpuun E

Ela'ani = Sesuatu Perkara yang Diketahui

Emoot = nampak = to see

Enuvung = Puteri
Entangai = tunggu dan lihat

No comments: