Sunday, July 27, 2008

Timpuun H

Hakod = leg
Havong/Hovong = sesuatu yang macam kurang waras
Hizu = Ikan Jerung = Jaws
Hodi = Itu = that
Hogis = merujuk kepada keadaan tidak bersih spt lantai yg terdapat pasir, kotoran dll
Humazad = ikut serta, melibatkan diri
Humungot = Marah = Angry
Huntung = Hayat

1 comment:

Anonymous said...

Humazad=gumusa=mengejar