Sunday, July 27, 2008

Timpuun U

Ulang = Tulang = bone
Ulun = person
Ulun kosai = man (male)
Ulun ondu = woman
Umau = Minyak

Umbal = tanding

Umpungus = sesuatu benda yang diikat dengan rapi dalam sesuatu plastik, selimut, kain dll 

Undu-undu = hati = heart

Unduk Ngadau = Ratu Cantik

Utip = Jimat-cermat =
Uva = fruit

No comments: