Sunday, July 27, 2008

Timpuun Y

Yalow = Dia (digunakan dalam percakapan) = he/she
Yokoi = Kami = We
Yoku = Saya = I
Yosido = Dia (Subjektif digunakan dalam penceritaan dan percakapan)= her/she
Yoti = Mereka = they

No comments: